Nghe em giảng Kiều – Thơ Nguyễn Xuân Ruộng

24.11.2016

Lắng nghe em giảng truyện Kiều

Mỗi lời trao - đọng bao nhiêu nỗi niềm

“Cảo thơm” - từng chữ còn nguyên

Biết chăng Người: Nguyễn - Tiên Điền chẳng xưa

Nghe em giảng Kiều – Thơ Nguyễn Xuân Ruộng

Phận Kiều ba nắng, hai mưa

Thanh lâu mấy lượt mà chưa cạn tình

Sở Khanh, Ưng Khuyển, Giám Sinh

Đến Hồ Tôn Hiến ra hình mặt ngây

Tiếng đàn ai dạo, ai say?

Trách chi Từ Hải, ngất ngây một thời

Bởi Kiều rơi lệ, lệ rơi

Báo ân báo oán từng người phân minh

 

Nước non nay đã thanh bình

Hai trăm năm lẻ, nghĩa tình văn chương

Mấy mươi em nhỏ thân thương

Biết Kiều ngay giữa mái trường quê ta

Chữ tài - chữ mệnh: mở ra

Chữ tâm trong sáng bằng ba chữ tài.

 

Truyện Kiều xao động lòng người

Trống trường vang vọng, nắng tươi trải vàng

 

N.X.R