Tháng chín Quảng Đà – Thơ Nguyễn Văn Tám

29.02.2016

Tháng Chín về Quảng Đà

Mùa lòn bon nhớ lạ

Lòn bon cho ta quả

Mát dạ khi đói lòng

Quả lòn bon con con

Đã đi vào nỗi nhớ

Tháng chín Quảng Đà – Thơ Nguyễn Văn Tám

Chiến trường đầy gian khổ

Chát ngắt củ chuối rừng

Rau dớn ăn qua bữa

Bước chân đi run run

 

Khi mô bưng bát cơm thơm

Chắc lòng nhớ tới Trường Sơn năm nào

 
N.V.T