Nợ - Thơ Huy Ngữ

16.08.2018

Nợ người một gánh trả vay

Nợ em một khối tình say suốt đời

Nợ tôi một kẻ rong chơi

Trăm năm mộng mị đầy vơi nỗi buồn


Nợ - Thơ Huy Ngữ

Thuyền Câu


Chiếc thuyền câu cắm giữa dòng

Có câu được cả khối lòng bể khơi

Có câu được chút tình người

Để làm vốn liếng sống đời bên nhau


H.N