Chợt riêng mình - Thơ Nguyên Hoàng

09.09.2015

Cõi đất trời thành phố sáng nay
sao sương mù nhiều thế
mắt thẳng căng ra có thấy gì đâu...

em và thành phố
vào những buổi mai lên rực rỡ
em đẹp - một tuyết sương
thành phố đẹp - trong ngần

Chợt riêng mình - Thơ Nguyên Hoàng

sáng nay sao sương giăng nhiều thế?

sương giăng kín... đất trời mù mịt

một màn sương mênh mông

không thấy gì, không biết được?

sáng xuân nay thành phố có điều chi

sông núi mờ xa, biển biếc mờ xa

im lìm trong sương sớm

một chút riêng mình chợt đến rung rinh

làn sương nhẹ luồn qua ô cửa sổ

tiếng những hạt sương đi lạo xạo

có điều chi xao động phía trời lên

khiến lòng ta nôn nao ngày xuân mới

Một buổi sáng mùa xuân mù sương.


N.H