Bến mơ hồ - Thơ Nguyễn Hoàng Sa

17.08.2016

Bến chợ Vạn đâu rồi
Bờ tre nghiêng che dốc thoải
Giở sóng tìm ngày xưa
bóng con đò sớm tối
Sông không rộng khúc sâu khúc cạn
Bao mùa mưa nắng
Em
nối tình An Dưỡng – Trung Lương

Bến mơ hồ - Thơ Nguyễn Hoàng Sa


Bến mơ hồ

ai nhớ ai quên

Người đi mười phương

ai về

nhặt tiếng thoi

lần múi chỉ tìm bàn tay người em gái Mã Châu

 

Bến vẫn xanh bờ lau

Cát nhú mầm phía bãi

Sông vẫn miệt mài chảy

Bà mẹ quê quên đời mình

 

Buổi ấy

Có người vô tình

qua đò rất vội

đi về phía đêm sâu

bỏ quên dấu chân trên cát

 

Bến gác mái chèo

Dòng sông

Con đò

nhập nhòa quên nhớ

Em !

một mình

chong mắt đếm thời gian…

 

                                      N.H.S