Anh đâu – Thơ Cẩm Lệ

18.10.2012

Em lật chiều lật cỏ tìm anh

Lật bàn tay thấy đời mưa nắng

Gặp nỗi nhớ tràn lên trong mắt

Ngẩn ngơ gởi chút tình riêng

Anh đâu – Thơ Cẩm Lệ

Chiều Bà Nà ai lắng nghe ai

Sương lẫn trong mây giữ lòng ở lại

Ta mắc nợ giữa hai bờ ráng hạ

Chiều lật lên rồi anh không thấy đâu

Ở Bà Nà anh có hiểu em không

Bứt cỏ tìm nhau trong nỗi nhớ thầm

Là mùi đất dễ đâu quên được

Núi Chúa chìm trong sắc nắng chiều phai.