Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mở hai trại sáng tác Văn học nghệ thuật

26.09.2023
P.V
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) mong muốn, thông qua Trại sáng tác nhằm thu hút, phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn, hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030).

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mở hai trại sáng tác Văn học nghệ thuật

Thực hiện Quyết định số 2898/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030).

Quyết định số 1282/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Trại sáng tác dành cho các tác giả có đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023; Quyết định số 1302/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác và Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”

Theo đó, thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.  Bộ VHTT-DL mong muốn, thông qua Trại sáng tác nhằm thu hút, phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn, hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030). 

Theo đó, sẽ có 2 Trại sáng tác được thực hiện

1. Trại sáng tác khu vực phía Bắc 1.1. Thời gian: Dự kiến trong 07 ngày, từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 10 năm 2023. 1.2. Địa điểm: Nhà sáng tác Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

2. Trại sáng tác khu vực phía Nam 2.1. Thời gian: Dự kiến trong 07 ngày, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023. 2.2. Địa điểm: Nhà sáng tác Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cũng tại công văn nói trên Bộ cũng đề nghị, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam: Lựa chọn, giới thiệu từ 10 - 15 văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025.