Chân sóng - Đỗ Hàn

14.05.2014
...

Biển mặn mòi cha ông ta đã đến

Biển nghẹn ngào nâng cánh những bài ca…

 

Cột mốc nào cắm giữa khơi xa?

Chỉ có sóng – sóng cũng là cột mốc

Khi đảo xa rồng rềnh cơn gió bấc

Ở quê nhà lạc giọng các em thơ…

Chân sóng - Đỗ Hàn

Đất nước mình mang dáng chim câu

Mắt Hồ Gươm long lanh nhìn ra biẻn

Biển mặn mòi cha ông ta đã đến

Biển nghẹn ngào nâng cánh những bài ca…

 

Cột mốc nào cắm giữa khơi xa?

Chỉ có sóng – sóng cũng là cột mốc

Khi đảo xa rồng rềnh cơn gió bấc

Ở quê nhà lạc giọng các em thơ…

 

Nghe đài báo biển sắp có mưa

Là đêm trước mẹ ta thường mất ngủ

Nghe biển xa sóng gầm bão rú

Triệu nóc nhà lại thao thức rưng rưng…

 

Khi bão lũ xé rách miền Trung

Cao nguyên đá trần mình gửi áo

Đất nước nào sóng thần sụt đảo

Cơm mỗi nhà lại gạt gạo sẻ chia…

 

Sóng hôm nay lại cồn dậy ngoài kia

Lại bão giông đang gầm gào dền dứ

Ta đi giữa Ba Đình lịch sử

Thấy cỏ dưới chân mình cũng dợn sóng lan xa...

 

 8/ 2012

Nguồn: vanvn.net