Chiều Hồng Lĩnh - Thơ Ngân Vịnh

13.07.2017

Chiều vãn

bước chân rạn đất

đã qua khúc mùa xa xôi

gió thổi vào ngày vô chừng, vô lượng

vài chiếc lá răm đến áp lưng ngồi

Chiều Hồng Lĩnh - Thơ Ngân Vịnh

Tiểu Khê hoa trôi

tiếng nước

phù hư dốc lòng cưa bể bùn non

ngửa mặt thời gian làm sao biết được

dặm đường xa

những giấc mơ còn

nẻo về nắng

nắng ròn rọt núi

nẻo người về

người hết nhớ thương

chiều Hồng Lĩnh

chiều tôi lủi thủi

mà bời bời thấp thỏm trời trong.

 

N.V