Con người, thời ấy – Thơ Thanh Quế

10.04.2017

Không biết khóc

Không biết cười

Trơ trơ

Như đá

Không xót thương

Không cảm thông

Không động lòng

Con người, thời ấy – Thơ Thanh Quế

Hàng xóm là hàng xóm

Nước ngoài là  nước người

Lửa cháy

Chẳng bỏng ta

 

 

Người lạ dần với người

Mỗi người đều bơ vơ

 

T.Q