Đà Nẵng có 2 tác giả đoạt giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020

11.12.2020
Hoàng Anh
Theo thông tin từ Hội Nhiếp ảnh Đà Nẵng, Hội đồng xét Giải thưởng của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã thông báo Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc năm 2020. Đà Nẵng có hai hội viên đạt giải cao.

Đà Nẵng có 2 tác giả đoạt giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020

Sau 3 ngày làm việc (từ 03-05/12), Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam đã công bố kết quả giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc, Hỗ trợ sáng tác, phong tước hiệu, kết nạp hội viên mới năm 2020.

Theo đó, kết quả họp xét cụ thể của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam năm 2020 đã xét Hỗ trợ sáng tác cho 43 cá nhân, tập thể (gồm cả tác phẩm ảnh và công trình sách ảnh, sách LLPB) với 04 loại A, 21 loại B và 18 loại C; Chấm chọn được 34 Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc (bao gồm cả tác phẩm ảnh và công trình sách ảnh) với 01 Cúp VAPA, 04 giải A, 10 giải B và 19 giải C; Kết nạp, phong tước hiệu A.VAPA cho 19 hội viên mới; Phong các tước hiệu E.VAPA, E.VAPA/G và PS.VAPA cho 05 NSNA (02 E.VAPA, 02 E.VAPA/G, 01 PS.VAPA).

Tại Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc lần này, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng có 2 tác giả đoạt giải, gồm NSNA Huỳnh Văn Truyền giải B với tác phẩm Nghề rèn hơn 300 năm tuổi ở Sơn Thịnh và NSNA Nguyễn Quang giải C với tác phẩm Trong sương

Tác phẩm Nghề rèn hơn 300 năm tuổi ở Sơn Thịnh của NSNA Huỳnh Văn Truyền

Tác phẩm Trong sương của NSNA Nguyễn Quang

Đây là một trong những thành tựu nổi bật của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật trong năm qua.

H.A