Đoàn nghệ thuật dân gian Non Nước ra mắt dàn nhạc dân tộc

18.10.2012

Đoàn nghệ thuật dân gian Non Nước do Hội Nghệ sĩ Múa thành lập vào tháng 02/2008, hoạt động với phương châm xã hội hóa. Sau ngày thành lập Đoàn đã xây dựng và tổ chức nhiều chương trình biểu diễn phục vụ tại nhiều đơn vị, địa phương trong thành phố.

Thời gian qua Đoàn nghệ thuật dân gian Non Nước tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng biểu diễn, tổ chức chương trình nhằm phát triển Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác giữ gìn và phát huy vốn nghệ thuật dân gian, dân tộc, phục vụ nhân dân, khách du lịch đến Đà Nẵng và tham gia vào việc giao lưu văn hóa, văn học nghệ thuật của thành phố.

Đoàn nghệ thuật dân gian Non Nước ra mắt dàn nhạc dân tộc

Chiều ngày 17/10/2012, Đoàn đã tổ chức ra mắt dàn nhạc dân tộc và biểu diễn giới thiệu nhiều tiết mục mới hòa tấu, độc tấu, các điệu hát dân ca miền Trung, trích đoạn tuồng, múa dân tộc thiểu số do các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, nghệ sĩ sân khấu, ca múa nhạc và thành viên trong Đoàn thực hiện. Với những tiết mục biểu diễn, Đoàn nghệ thuật dân gian Non Nước đã thể hiện được nét mới trong biểu diễn và dàn dựng chương trình của Đoàn.

Bằng ý thức trách nhiệm, niềm say mê nghệ thuật và lòng kiên trì lao động sáng tạo, các thành viên trong Đoàn nghệ thuật dân gian Non Nước đã góp phần vào kết quả hoạt động văn học nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ Múa và Liên hiệp Hội các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố.

 

 

Văn Như