Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật quý I

09.04.2024
Thạch Hà
Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố (Liên hiệp Hội) đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành đánh giá hoạt động văn học, nghệ thuật quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của quý II và đăng ký thi đua năm 2024.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật quý I

Ban chấp hành Liên hiệp Hội tham dự hội nghị đông đủ. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội báo cáo tình hình hoạt động văn học nghệ thuật quý I và triển khai chương trình quý II.

Trong quý 1, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng và các hội chuyên ngành thực hiện thắng lợi rất nhiều nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của thành phố đề ra trong quý I, đặc biệt các hoạt động sau: Đăng cai tổ chức thành công Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024 tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 27 đến ngày 29/3/2024; Chỉ đạo Hội Nhà Văn thành phố phối hợp với UBND quận Thanh Khê tổ chức thành công đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề “Bản hòa âm đất nước” diễn ra vào tối ngày 14 tháng Giêng năm 2024 tại Đình làng Thạc Gián, quận Thanh Khê; Phối hợp với Thành đoàn, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố và Cung Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu tháng Ba” tại bờ tây cầu Rồng vào tối ngày 29/3/2024; Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chuyến thực tế sáng tác cho 13 văn nghệ sĩ thuộc 4 hội chuyên ngành (Văn học, Văn nghệ dân gian, Mỹ thuật và Âm nhạc) tại Nhà sáng tác Đại Lải từ ngày 17/3/2024 đến ngày 31/3/2024. Kết thúc trại, các hội viên đã sáng tác và hoàn thành 32 tác phẩm văn học, nghệ thuật đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật...

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội cũng đã thảo luận và thống nhất về những nhiệm vụ công tác trọng tâm phải thực hiện trong quý II:

1. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Thông báo số 110-TB/TU ngày 29/4/2021 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại chương trình Tọa đàm “Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố” và chuyên đề “Văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình “Thành phố 4 an”, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với Chương trình “5 không, 3 có” của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

2. Tiếp tục triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 14/4/2023 của Thành ủy Đà Nẵng về đại hội các hội chuyên ngành và đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2024 -2029, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tiếp tục chỉ đạo Hội Kiến trúc sư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong quý III năm 2024, tiến tới tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029 trong quý IV năm 2024.

4. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Trại sáng tác Văn học và Mỹ thuật thiếu nhi hè năm 2024; xuất bản tập sách văn học thiếu nhi năm 2024.

5. Tổ chức giao lưu văn hóa nghệ thuật với Liên hiệp các Hội Văn hóa nghệ thuật thành phố Daegu, Hàn Quốc trong tháng 6 năm 2024.

6. Tổ chức lớp tập huấn về soạn thảo văn bản cho cán bộ CCVC cơ quan Liên hiệp Hội, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 1 ủy viên Ban chấp hành các hội chuyên ngành.

7. Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng xây dựng Đề án về việc ban hành triển khai các hoạt động phát triển văn học, nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 (theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng).

8. Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học thuật nhằm đánh giá, nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên.

9. Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Non Nước bản giấy và triển khai Tạp chí Non Nước bản điện tử trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức in và đăng tải các bài viết, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, ngày lễ lớn của thành phố và đất nước; quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật đến với công chúng trong và ngoài thành phố.

10. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật của Trung ương nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thành phố phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm văn học nghệ thuật đến với công chúng và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên.

11. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Đà Nẵng và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục giới thiệu quảng bá các tác phẩm, tác giả - văn nghệ sĩ và các hoạt động văn học nghệ thuật khác trên trang Văn nghệ và Đời sống, Cửa sổ Âm nhạc...

Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua cho Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật và bằng khen cho Hội Nhà văn thành phố. Nhân dịp này, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp Hội thừa lệnh UBND thành phố đã trao bằng khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2023.

 Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu kết luận hội nghị, xác định tập trung phối hợp với các Hội chuyên ngành thực hiện có hiệu quả 11 nhiệm vụ trọng tâm của quý II, chú trọng việc ổ chức giao lưu văn hóa nghệ thuật với Liên hiệp các Hội Văn hóa nghệ thuật thành phố Daegu, Hàn Quốc trong tháng 6; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Trại sáng tác Văn học và Mỹ thuật thiếu nhi hè năm 2024; Làm công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029 trong quý IV năm 2024...

Sau hội nghị, các hội chuyên ngành và các bộ phận thuộc cơ quan Liên hiệp Hội sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

T.H