Hoàng hôn Cà Mau - Nguyễn Văn Tám

09.07.2019

Những mái chèo nhúng vào hoàng hôn

Mặt trời chảy loang trên dòng kênh ráng đỏ

Những đàn muỗi lao nhanh ngược gió

Rễ tràm quờ quạng đợi triều lên

Hoàng hôn Cà Mau - Nguyễn Văn Tám


Những dòng kênh chằng chịt những dòng kênh

Nước hóa thạch đêm trăng loang loáng

Hương tràm bay thơm giọng hò thoang thoảng

Cá tôm đớp móng đôi bờ

Mảnh đất này tôi từng gặp trong thơ

Ơi mảnh đất tận cùng Tổ quốc

Của những ngôi sao đêm đêm đi lạc

Ngọn gió ngang tàn hào phóng nơi đây

Bàng bạc nước, bàng bạc mây

Kênh rạch dọc ngang cũng bàng bạc

Gần một đời người súng trên tay đi đánh giặc

Để được hưởng

                 hoàng hôn

                         chầm chậm

                                   đất Mũi này.

N.V.T