Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và Ký kết giao ước thi đua năm 2019

26.03.2019

Sáng ngày 26/3/2019 Khối thi đua Liên hiệp các Hội văn học - Nghệ thuật thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và Ký kết giao ước thi đua năm 2019 tại hội trường Liên hiệp Hội. 

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và Ký kết giao ước thi đua năm 2019


Đến dự hội nghị có ông Lê Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Lê Hoàng Phúc - Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố, NSNA Ông Văn Sinh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, đại diện lãnh đạo phụ trách công tác thi đua của 13 đơn vị thành viên Khối Thi đua thuộc Liên hiệp Hội và phóng viên báo đài tại Đà Nẵng.

 

Bà Đinh Thị Như Thúy, Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội, Khối trưởng Khối thi đua Liên hiệp Hội trình bày dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Khối.

 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện những nhiệm vụ thiết thực, phù hợp với tính chất chuyên môn của từng đơn vị trong năm 2018.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do thành phố phát động, 13 đơn vị thành viên trực thuộc Khối Thi đua Liên hiệp Hội đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua và ký kết Giao ước thi đua của Khối. Tạp chí Non Nước xuất bản đều đặn 01 số/tháng, giới thiệu bài viết, sáng tác, các bài nghiên cứu của cộng tác viên trên cả nước theo các chủ đề chủ điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với dung ngày càng đổi mới, phong phú và hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của đọc giả trên cả nước; Trang tin Văn nghệ Đà Nẵng vẫn tiếp tục đăng tải nhiều bài viết có nội dung phong phú, có nhiều tác phẩm ca ngợi về tấm gương người tốt việc tốt; Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật thành phố tích cực tuyên truyền thực hiện đường lối văn học - nghệ thuật của Đảng, đẩy mạnh các hoạt động học thuật, thực hiện việc xét giải thưởng, tặng thưởng, hỗ trợ các tác phẩm, công trình lý luận, phê bình văn học-nghệ thuật có giá trị… Bên cạnh đó, các Hội chuyên ngành còn tích cực tham gia các trại sáng tác do Trung ương và Liên hiệp Hội tổ chức, qua đó có nhiều tác phẩm mang giá trị cao về nội dung tư tưởng, đưa văn học - nghệ thuật đến gần với công chúng trên cả nước.

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố tổ chức dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật 06 đêm chùm kịch ngắn: “Nỗi đau và hạnh phúc”, Lão Điền thưa kiện”,“Còn mãi lời ru tại các xã thuộc huyện Hòa Vang, Hội Âm nhạc thành phố tích cực sáng tác các ca khúc viết về huyện Hòa Vang, Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức cho 20 họa sĩ đi thực tế sáng tác tại các xã thuộc huyện Hòa Vang, sau khi hoàn thành tác phẩm tổ chức trưng bày triển lãm phục vụ nhân dân huyện Hòa Vang, Hội Kiến trúc sư thành phố tích cực hưởng ứng Cuộc thi Thiết kế kiến trúc nhà ở đồng bào dân tộc Cơ Tu, tại khu tái định cư Tà Lang - Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang; Hội Văn nghệ dân gian thành phố đã tổ chức cho 15 hội viên đi điền dã về văn hóa người Cơ Tu tại các xã thuộc huyện Hòa Vang, Hội Điện ảnh thành phố tiếp tục phổ biến phim điện ảnh đến các xã vùng sâu, vùng xa tại thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Non Nước, Trang tin điện tử Văn nghệ Đà Nẵng tiếp tục in và đăng tải trên Tạp chí, Trang tin nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm tuyên truyền rộng rãi để văn nghệ sĩ, hội viên các Hội chuyên ngành biết và thực hiện.

Gắn phong trào thi đua với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đơn vị thuộc Khối Thi đua đã hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hội viên đăng ký thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, đưa hoạt động này trở thành nền nếp sinh hoạt và rèn luyện thường xuyên cho đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hội viên. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đạo đức, có lối sống lành mạnh, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Làm tốt phong trào thi đua thực hiện mục tiêu Chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”; “Thành phố 4 an” Phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy về chương trình “5 xây”, “3 chống, Phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Với những nỗ lực lớn của các đơn vị thuộc Khối thi đua Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm 2018, Hội Nghệ sĩ Sân khấu được UBND thành phố tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, Hôi đồng Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật được UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2018 phong trào thi đua yêu nước của Khối Thi đua còn có một số hạn chế như sau: Việc tổ chức phong trào thi đua chưa đều, nội dung thi đua còn chung chung, nặng về hình thức, thiếu những chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, tác dụng và hiệu quả thực tiễn còn chưa cao. Nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động văn học - nghệ thuật gắn với các phong trào thi đua yêu nước còn hạn hẹp, hội viên ít quan tâm đến hoạt động do hội mình tổ chức. Số lượng hội viên của các Hội chuyên ngành tuy đông, nhưng đa số đều kiêm nhiệm, đảm đương nhiều vị trí công tác nên chưa triệt để trong việc huy động lực lượng để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Trong năm 2019, các đơn vị thành viên Khối Thi đua tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

1/ Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 được thành công.

2/ Các đơn vị thành viên thuộc Khối Thi đua triển khai quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3/ Tiếp tục triển khai sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật  theo tinh thần Chỉ thi 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm hướng tới chào mừng 130 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2020).

4/ Phối hợp với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang tổ chức đợt đi thực tế sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề “Văn nghệ sĩ thành phố đồng hành với chương trình nông thôn mới Hòa Vang giai đoạn 2016-2020” năm 2019.

5/ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ - công chức - viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới thông qua việc cụ thể hóa nội dung “5 xây, 3 chống” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.    

6/ Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Chương trình hành động” thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

7/ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố”.

8/ Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình DRT tổ chức giới thiệu quảng bá các tác phẩm và các hoạt động văn học-nghệ thuật trên Chuyên mục trang Văn nghệ và đời sống.

9/ Triển khai thực hiện Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thành phố phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm văn học - nghệ thuật đến với công chúng.

10/ Khích lệ, động viên văn nghệ sĩ các hội chuyên ngành đăng ký các tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật mang tầm quy mô theo quy chế đơn đặt hàng về văn hóa - nghệ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

11/ Tiếp tục động viên 09 Hội chuyên ngành tổ chức các hoạt động thiết thực và hiệu quả, hưởng ứng Chương trình “Thành phố 4 an” của Thành uỷ Đà Nẵng.

12/ Gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha - Chủ tịch Hội Mỹ thuật và NSUT Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu phát biểu tham luận.

 


Ông Lê Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố trao cờ thi đua cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

Ông Lê Hoàng Phúc - Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố trao Bằng khen cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

Ông Lê Hoàng Phúc - Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố phát biểu biểu dương những thành tựu mà Khối thi đua Liên hiệp Hội đã đạt được trong năm 2018, đồng thời gợi mở thêm một số hướng giải quyết những tồn tại khó khăn của các đơn vị trực thuộc Khối.

 

Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo phụ trách công tác thi đua của 13 đơn vị thành viên Khối ký kết thi đua.

 

Bà Đinh Thị Như Thúy, Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội, Khối trưởng Khối thi đua Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2018 - 2019 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và bế mạc hội nghị.

 

Sau hội nghị, Liên hiệp Hội cùng với 13 đơn vị thành viên sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã được thống nhất tại hội nghị.  

Đinh Trang