Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2011

14.01.2012
Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2011 vào sáng ngày 14/01/2012. Tham dự hội nghị có Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cùng đông đảo hội viên Hội Văn nghệ dân gian thành phố.

Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2011

Đánh giá hoạt động Văn nghệ dân gian trong năm qua, nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng đã nêu rõ những hoạt động trọng tâm của Hội thực hiện có hiệu quả như tổ chức thực tế, sưu tầm, nghiên cứu, biên khảo tư liệu, tập huấn, hoàn thành nhiều công trình và xuất bản nhiều sách về  Văn nghệ dân gian.

Năm 2012, cùng với việc khắc phục những hạn chế tồn tại về phong trào, phát triển lực lượng, Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng sẽ thực hiện nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên khảo, củng cố tổ chức và xuất bản nhiều tập sách có giá trị về văn hóa, văn nghệ dân gian...nhằm góp phần tích cực vào đời sống văn hóa của thành phố.

Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng đã trao tặng thưởng cho 04 tác giả có tác phẩm đạt chất lượng cao trong năm 2011 gồm Địa danh thành phố đà nẵng – Sưu tầm biên soạn của Võ Văn Hòe – Loại A, Vè đấu tranh ở thành phố đà nẵng – Biên khảo của Đinh Thị Hựu – Loại B, Hát sắc bùa – Sưu tầm biên soạn của Trần Hồng – Loại B, Người quảng nam, đà nẵng cười – Biên khảo của Ngô Văn Ban – Loại C

.Nguyên Thao