Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng xét Tặng thưởng năm 2020

25.11.2020
Văn Anh
5 tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm của Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng vừa được Hội đồng Khoa học của Hội xét tặng thưởng năm 2020.

Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng xét Tặng thưởng năm 2020

Theo Điều lệ của Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng, hàng năm Hội sẽ xét tặng thưởng cho các tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm của Hội trong năm và xét một tác phẩm tiêu biểu để dự Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

Năm nay, Hội đồng Khoa học của Hội đã tiến hành xét chọn và đã chọn ra 5 tác phẩm được trao tặng thưởng Giải C và 1 tác phẩm đề nghị dự Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

Theo đó 5 tác phẩm được giải C của Hội là những công trình nghiên cứu, sưu tầm:

1. Hồn quê Tiên Phước của Nhà nghiên cứu Võ Khoa Châu

2. Chuyển đổi cách tiếp cận trong nghiên cứu văn hóa của Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hựu

3. Nâng cao chất lượng nghiên cứu Văn hóa dân gian của Nguyễn Thành Khánh

4. Giao lưu và tiếp biến văn hóa dân gian Cơ Tu của Nguyễn Thanh Sinh

5. Lễ hội dân gian Cơ Tu của Hoàng Hà Giang.

Tác phẩm tiêu biểu để dự Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố là tác phẩm "119 trò chơi đồng dao dành cho trẻ em" của nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh.

Lễ trao thưởng sẽ được tổ chức vào đầu tháng 01/2021.