Hướng dẫn tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

18.03.2023
P.V
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch về việc hướng dẫn tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Hướng dẫn tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

Theo đó, bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam với các nội dung: tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, gắn với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”, “Sách cho tôi, cho bạn”; tổ chức sự kiện, ngày hội sách và văn hóa đọc với các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật, giao lưu, tọa đàm về sách và văn hóa đọc, tôn vinh người đọc, người làm thư viện; tổ chức không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, ký tặng sách, quyên góp, ủng hộ và trao tặng sách; tổ chức các hoạt động khuyến đọc, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc sách, phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin; tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, về giá trị của sách và việc đọc sách… nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và trong mỗi người dân.

Các hoạt động sẽ được triển khai từ ngày 16-3 đến hết tháng 4, trọng điểm từ ngày 15-4 đến ngày 21-4. Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ tình hình điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 theo thời gian và địa điểm phù hợp.