Không đề - Thơ Bùi Công Minh

02.03.2018

Nghỉ hưu rồi
Bạn bè bảo thôi đừng làm gì nữa
Nghỉ cho khỏe
Thế là anh về nghỉ ngơi bên những dòng thơ
Không việc gì phải bận rộn
Không có chi gấp gáp vội vàng
Không nhân danh ai
Chỉ còn mình với tư cách là mình

Không đề - Thơ Bùi Công Minh

Bỗng đâu những câu thơ vụt đến

Chộp lấy bất ngờ, cho vào bộ nhớ

Giống như tuổi thơ chộp lấy một chú dế con

Cho vào chiếc hộp nhỏ

Mang đi khắp nơi.

 

Chú dế trong chiếc hộp nhỏ

Đột nhiên reo lên những âm thanh vui tai

Thế là bao nhiêu chú dế bên đường

Cùng râm ran điệp khúc dế

 

Cũng như những câu thơ bỗng dưng cựa quậy

Gọi thêm những câu thơ đến vui bạn bè

Những câu thơ ríu ran trong đầu

Như đàn dế tuổi thơ gọi râm ran bầy dế

Giá như những câu thơ hồn nhiên được như tiếng dế!B.C.M