Má – Thơ Thanh Quế

12.06.2017

Mưa suốt ngày đêm chẳng ngớt mưa
Gió lạnh thấu xương, trời đục mờ
Đêm nay các con hành quân tới
Má buồn: không đủ củi bay hơ
Nhà má mấy lần quân Mỹ đốt
Giờ túp lều che cũng tạm rồi
Chiếu gường không có thì rơm lót
Chia nhau nằm đỡ cho má vui 

Má – Thơ Thanh Quế

Suốt cả bốn mùa lo đánh giặc

Nhà má tụi bay ghé mấy khi

Thương bay, nhà chẳng còn hột gạo

Thôi hãy tạm ăn bữa củ mì

 

 

Má trông bay quá trông bay quá

Thấy mặt cầm tay chút cũng mừng

Mai đi có dịp bay trở lại

Cho má ở đây đỡ ngóng chừng.

 

T.Q