Mong muốn Đà Nẵng có Nhà hát lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam

05.04.2022
NSND Lê Huân
Xây dựng Nhà hát lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam góp phần tạo nên điểm điểm nhấn cho văn hoá thành phố, không chỉ cho sự phát triển văn hoá - kinh tế du lịch mà còn có ý nghĩa lớn trong công cuộc giáo dục nhận thức văn hóa, lịch sử dân tộc cho các thế hệ hôm nay.

Mong muốn Đà Nẵng có Nhà hát lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam

Từ năm Mậu Thân 1968, khi đang còn là biên đạo múa công tác tại Trường Múa Việt Nam (Hà Nội), tôi đã tình nguyện xung phong vào chiến trường Khu 5, gia nhập Đoàn Văn công Giải phóng miền Trung - Trung Bộ cho tới ngày miền Nam thống nhất đất nước. Từ đó đến nay, tôi gắn bó với mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng để công tác, hoạt động nghệ thuật, trải qua nhiều cương vị khác nhau ở Đoàn Văn công Khu 5 và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, đồng thời tham gia nhiều khoá lãnh đạo của Hội Nghệ sĩ Múa thành phố Đà Nẵng.

Tôi được nhận Giải thưởng Nhà nước năm 2007, Nghệ sĩ nhân dân năm 2012. Đến nay, tôi đã có 48 năm tuổi Đảng.

Tôi kể ra những điều trên không phải để khoe công trạng mà nhằm để các đồng chí hiểu được quá trình hoạt động, vốn sống, kinh nghiệm dồn nén vào tâm thư, muốn đóng góp vào sự nghiệp xây dựng văn hoá của thành phố Đà Nẵng, tiếp tục phát triển vươn tới tầm cao mới.

Tôi vừa hoàn thành bản đề án xây dựng “Nhà hát Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam”. Đề án này, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, đã tham khảo ý kiến đóng góp của nhiều anh chị nghệ sĩ, tiến sĩ, giáo sư hoạt động văn hoá - nghệ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng như các đồng chí: Đ/c Hoàng Long (nguyên Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng), Đ/c Đặng Việt Dũng (nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đà Nẵng), Đ/c Huỳnh Hùng (nguyên Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng) và nhiều anh chị em văn nghệ sĩ khác.

Từ năm 2018, tôi đã trình đề án này đến tay đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ trước. Đồng chí Trương Quang Nghĩa đã giao cho Ban Tuyên giáo, Sở Văn hoá và Thể thao nghiên cứu làm việc với tác giả nhưng chỉ dừng lại sự đồng thuận về nội dung, phương hướng mà chưa tiến tới được bước nào.

Tôi nghĩ rằng nếu Đà Nẵng chúng ta xây dựng được đề án này sẽ là điểm nhấn cho văn hoá thành phố không chỉ cho sự phát triển văn hoá - kinh tế du lịch mà còn có ý nghĩa lớn trong công cuộc giáo dục nhận thức lịch sử của dân tộc cho các thế hệ hôm nay.

L.H