Muối – Thơ Cẩm Lệ

14.05.2015

Gió lộng đường chiều Bà Rịa  
Cát dài ôm sóng phân vân  
Muối ngấm làn da mằn mặn
Không em lòng cứ dùng dằng

Viết một câu thơ cho em
Vẫn biết là lời của sóng
Biết đâu mốt mai thành nhạc
Loài người hát tặng nhau nghe

Muối – Thơ Cẩm Lệ


Với em vẫn là mãi mãi
Mặn mòi suốt cuộc đời thơm
Nhắn nhau gởi lời bể cả
Dịu êm chiều biển Vũng Tàu

 

Biển sóng bể dâu về đâu
Mà anh muối xát mặn lòng
Nắng thơm choài mình trên cát
Chiều trôi gió lên ngàn khơi.


C.L