Ngân sáo trúc ngàn năm...Thơ của Lê Huy Hạnh

20.01.2015

Bao cuộc chiến tranh

Những nhà báo ra đi

Không hẹn ngày về

Để lại trái tim

Những cây bút lửa

Để lại tình yêu

Quê Hương

Ngân sáo trúc ngàn năm...Thơ của Lê Huy Hạnh

Hạt lúa

Con đò

Dòng sông

Quánh đỏ phù sa

Họ mang theo

Nghĩa mẹ

Công cha

Và để lại

Lời tỏ tình

Bè bạn

Họ hóa câu hò

Điệu lý

Mảnh mai cánh diều

Ngân sáo trúc ngàn năm...

 L.H.H