Ngày ngắn – Thơ Thanh Quế

03.04.2019

Ngày ngắn tháng ngắn năm ngắn

Bao nhiêu dự định ước mơ

Năm ngắn

Tháng ngắn...

Ngày ngắn...

Mải đi không đợi không chờ

Ngày ngắn – Thơ Thanh Quế

Tôi hay suy nghĩ vẩn vơ

Lỡ lúc mình đang làm việc

Trái tim ngừng đập bất ngờ

Bao nhiêu điều dang dở hết

 

 

Tôi thường ngồi lặng rất lâu

Giữa tháng ngày trôi vùn vụt

 

T.Q