Ngày trở về - Thơ Nguyễn Văn Tám

12.11.2015

Những gì của cuộc đời không xa lạ với tôi
Tự tin đi giữa đời
Hạnh phúc, chỉ vậy thôi
Trong vòng tay mà xa vời vợi
Đã bao lần đưa tay cố với
Nhưng vết thương đau làm tổ giữa tim mình

Ngày trở về - Thơ Nguyễn Văn Tám

Có những chiều ngồi ngắm những sợi nắng thuỷ tinh

Vắt ngang thân cây như cung đã giăng, làm tôi sợ hãi

Tôi thương cánh chim vật vờ bay lẻ

Sợ cành mềm lắm gai

 

 “Tưởng giếng sâu nối sợi dây dài”

Câu ca xưa khôn cầm nước mắt

Tôi cặm cụi gắn những mảnh đời, mảnh đời

                                           găm vào tôi buốt nhức

Tôi hát một mình

 Làm sao tôi quên

Cuộc đời mỗi ngày mỗi lạ

Có tiếng chim nấp sau kẽ lá

Gọi mùa xuân, chỉ dội lại tiếng của mình.

N.V.T