Người đàn bà đẹp đi đâu? - Mai Hữu Phước

09.08.2019

Một hôm giật mình tự hỏi

Rằng:

Người đàn bà đẹp đi đâu?

Cái bóng trên tường nhỏ nhẻ

Đã đi về phía chân trời...

Người đàn bà đẹp đi đâu? - Mai Hữu Phước

Chân trời là miền thi ca

Chân trời là miền cổ tích

Chân trời đầy ắp ước mơ

Những điều chưa bao giờ thật.

 

Người đàn bà đẹp ra đi

Con đường mênh mang phía trước

Lối mòn dưới chân đang bước

Chẳng bao giờ đến chân trời.

 

Chân trời là chốn Thiên Đường

(Có thể là nơi địa ngục)

Người đàn bà đẹp ở đó

Chân trời, nơi không có ta...

M.H.P