Phiêu diêu Đêm thần thoại – Thơ Nguyễn Ngọc Hà

01.02.2018

Trách gì đất trời quá rộng

tay ôm đầy tiếng thở dài

lang thang nẻo đường trần tục

gõ cửa gọi miền Liêu Trai

Ở nơi cỏ cây muông thú

khổ công tu luyện đời đời

ước mong đến ngày thoát xác

được yêu lấy một con Người

Phiêu diêu Đêm thần thoại – Thơ Nguyễn Ngọc Hà

Vòng quanh dọc ngang năm tháng

chỉ còn lại những tích xưa

đâu đây Nguyệt Cô muôn kiếp (*)

vẫn đau đớn bị dối lừa

 

Phiêu diêu gọi đêm thần thoại

chợt nghe gió vỡ rất xa

tiếng cười vỡ trong tiếng khóc

thành sông chảy ngược vào ta

 

Chảy về nơi còn chút lửa

Vẫn mơ cháy đến vô cùng

 

N.N.H

(*)Tích Nguyệt cô hóa cáo.