Những cánh diều – Thơ Nguyễn Văn Tám

26.05.2018

Những chiếc diều bằng giấy
Trẻ con thả lên trời
Đứt dây diều nằm lại
Giữa vòm cây chơi vơi 

Tôi đứng nhìn diều giấy
Trắng phau giữa vòm xanh
Nhìn diều mà thương lạ
Một nỗi buồn mông mênh…

Những cánh diều – Thơ Nguyễn Văn Tám

-  Thiếu gió, diều nằm lại?

-  Đứt dây, rơi nửa chừng?

Trẻ con giờ đâu mất

 Người lớn qua dửng dưng?!

 

N.V.T