Những tán bàng vuông tại Anh Linh Đài - Lê Anh Dũng

29.04.2019

Anh Linh Đài dưới chân núi Hương Quế

Thờ 40 chiến sĩ Tiểu đoàn 409 Đặc công

Năm 1969 hi sinh, giặc cho xe xúc lấp

49 năm rồi 40 nhà khắc khoải chờ tin ?

Những tán bàng vuông tại Anh Linh Đài - Lê Anh Dũng


Núi Hương Quế một thời rừng rậm suối khe

Giờ trống trải cây lơ phơ lún phún

Thương người hi sinh, bộ đội tăng và dân trồng cây che bóng

Đồi bát úp tròn trên  hàng tán bàng vuôngCây - đồi vuông - tròn mà  nhiều gia đình lẻ khuyết

Các anh nằm đâu ở xứ Quảng bây chừ ?

 

Đồi bát úp tròn tán bàng vuông che  Anh Linh Đài

Che  người sau hạnh phúc vuông tròn không quên người ngả xuống

Uống nước nhớ nguồn thăm thẳm sâu mãi mãi

Quá khứ bắc cầu cho hiện tại, tương lai.

L.A.D