Phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội Việt Nam

24.03.2015

Phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội Việt Nam

Mục đích: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016), ngày 21/3, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội và Hội nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức lễ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội Việt Nam. 

Nội dung: Ban Tổ chức cho biết, chủ đề cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội Việt Nam với tư tưởng chủ đạo là Dân chủ - Đoàn kết - Thống nhất. Nội dung sáng tác bám sát vào vị trí, vai trò và chức năng của Quốc hội được quy định trong Hiến pháp mới 2013. 

Thể loại sáng tác:  là ca khúc, ca khúc hợp xướng, trong đó khuyến khích bài hát tập thể, cộng đồng.

Đối tượng tham gia: là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Mỗi tác giả gửi không quá 2 tác phẩm và phải là các tác phẩm mới sáng tác, chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào.

Thời gian nhận tác phẩm: tính từ sau ngày phát động đến hết ngày 30/6/2015.

Thông qua cuộc vận động, tuyển chọn những bài hát có chất lượng và giá trị nghệ thuật, phản ảnh được quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam qua chặng đường 70 năm, trong đó thể hiện Quốc hội ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội Việt Nam dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2015. Các ca khúc được tuyển chọn sẽ được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được diễn trong Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016).