Rừng mặn – Thơ Nguyễn Nho Khiêm

11.12.2012

Muối

hạt ngọc của biển

dâng người.

Rừng mặn – Thơ Nguyễn Nho Khiêm

vùng cao một thời khốc liệt

đốt cỏ tranh thay muối

biển xa cồn cào sóng

khôn nguôi!

 

em gái Cà Tu mười chín tuổi

nằm lại bên đồi  gùi muối trắng

nay tìm lại được em

muối thấm vào lòng đất.

 

thăm lại vùng cao

muối tinh khiết về đầy từng bếp

miệng tôi bỗng nhạt

khi mắt rừng  hoang lạnh người xưa.


NNK