Sau cơn mưa - Thơ Vũ Thiên Kiều

21.10.2013
...

sau mưa cánh cò sấp nước

mộng lúa sạ hàng nây nẩy tìm khoe

chìa rễ trắng ôm bùn thẩm thấu

ốc bu vàng dong chùm hồng ảo tưởng

chộn rộn chốn về

...

Sau cơn mưa - Thơ Vũ Thiên Kiều

sau mưa

ánh ngày sáng thẳm sâu từ đêm tối

đom đóm mở mắt ống tre

võng kẽo kẹt ru

ù ù muỗi từng đàn trêu khạp nước

 

sau mưa bừng tỉnh cõi khát

mơn mơn hoa cỏ đua chen

nấm đội đất bung biêng ô mặt phấn

rắn bện nhau song sóng những cuộc tình

 

sau mưa cánh cò sấp nước

mộng lúa sạ hàng nây nẩy tìm khoe

chìa rễ trắng ôm bùn thẩm thấu

ốc bu vàng dong chùm hồng ảo tưởng

chộn rộn chốn về

 

con sò biển dưới chân cầu sủi bọt xin tha

trái bắp non núp biệt trong cánh cổng sắt hai lần khóa

sau cơn mưa

làm ngơ

 

sau mưa

vội ráo hoảnh mặt người

tia sữa ấm còn nồng môi kẻ nhận

chiếc mấn rượu tình

khàn say

 

sau cơn mưa

kẻ lạc

nhẹ bẫng gieo mình

đâu đò quen bến lạ!

đâu bến lạ đò quen?!

 V.T.K