Tháng Bảy - Thơ Nguyễn Hoàng Sa

03.07.2017

Một mình lội vào tháng Bảy

Nghe ai gọi khẽ bên chiều

chắc chi là người năm ấy

Sang sông sáo bỏ quên bờ

Ngõ cũ hiên mùa xao xác

Dây tơ hồng héo hon

Tháng Bảy - Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Ngày tháng nhạt nhàu hao khuyết

Lời câm khóc với đêm khô

Nghiêng đêm rót ly cay đắng

bưng lên mình uống với mình

thấm say men đời hư thực

Ngày hoang ôm giấc ngủ quên

Tỉnh mơ chân quen bước vội

Giẫm lên vạt cỏ màu mây

ngỡ tóc mềm ngày ngây dại

mưa ngâu thả chi rối bời…

 

N.H.S