Sinh nh@t – thơ Nguyễn Trung Bình*

19.02.2013

có quên

tiếng khóc vụng dại trong gầm gừ máu

năm tháng rơi

im bặt & ngây ngô

                                   

Sinh nh@t – thơ Nguyễn Trung Bình*


                                    đồng xanh giun dế

                                    chưa kịp phố

                                    quê đã mùa

                                    hoang thang nhớ

                                    gió khô / gió ẩm thổi triền miên tuổi tác …

 

 

 

                                     vốc một bụm nước phèn khỏa bịn rịn

                                     ngày em vào thực / mê man sông khóc

                                     chảy thấm niềm đau & mỏi mệt lối mòn

                                     biển không rõ sao rừng sâu ngùn ngụt cháy…

 

 

 

                                      biển kia chẳng bao giờ vẽ được chân dung mình trên cát

                                     quằn quại câu thơ con sóng b@c đầu !..

 

 

 

                                                                                                               NTB

                                                                                            Rút từ tập Thơ Đà Nẵng

*Tác giả đã mất