Thể lệ Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ

20.12.2019

Thể lệ Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ

Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ phát động Cuộc thi Sáng tác lời mới bài ca Vọng cổ và 20 bản tổ Nhạc tài tử Nam bộ.

Theo đó, chủ đề cuộc thi là ca ngợi tình yêu quê hương Cần Thơ, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; những thành quả của quân và dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ và phát triển đất nước, trong đó phản ánh sâu sắc quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó phản ánh sâu sắc quá trình đổi mới, phát triển du lịch trên con đường đổi mới và hội nhập; con người Nam bộ với đờn ca tài tử.

Thể loại: Sáng tác lời mới bài ca Vọng cổ nhịp 16, 32 từ 4 câu trở lên. Có thể sử dụng các bài Lý, bài bản vắn của sân khấu Cải lương lồng trong tác phẩm. Sáng tác lời mới 20 bản tổ Nhạc tài tử Nam bộ gồm: Ba Nam, sáu Bắc, bảy Lễ, bốn Oán theo phong cách Đờn ca tài tử Nam bộ. Khuyến khích tác giả viết lời ca theo hình thức ca ra bộ và viết lời ca trọn bản đờn. Tác phẩm dự thi phải đảm bảo đúng bài bản, ngôn ngữ giàu tính văn học, tính đại chúng, dễ thể hiện…; Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa sử dụng với bất cứ hình thức nào.
Đối tượng tham gia : các tác giả, soạn giả chuyên nghiệp và không chuyên, là công dân Việt Nam .

BTC nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 20/01/2020, theo địa chỉ: Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ, số 170 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Điện thoại: 02923  830 403.

P.V