Thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ II năm 2016

28.01.2016

Thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ II năm 2016

Nhằm xét chọn và trao giải thưởng cho những tác phẩm, công trình tác phẩm về văn học, nghệ thuật có giá trị về đất nước, con người Tây Ninh; qua đó ghi nhận và biểu dương các tác giả đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật Tây Ninh, Hội đồng xét giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh (sau đây viết tắt là giải thưởng Xuân Hồng) ban hành thể lệ giải thưởng Xuân Hồng lần thứ II năm 2016 như sau: 
1. Đối tượng dự giải:

-Tác giả, đồng tác giả (sau đây gọi chung là tác giả) là những người đang sống, làm việc trong và ngoài tỉnh; có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình (sau đây gọi là tác phẩm, công trình) về văn học nghệ thuật thuộc các chuyên ngành văn học, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu và mỹ thuật có giá trị viết về đất nước, con người Tây Ninh.  

-Người đại diện hợp pháp của tác giả đã mất. 

2. Điều kiện:

-Tác phẩm, công trình đề nghị xét giải thưởng Xuân Hồng phải đạt điều kiện là đã được công bố và sử dụng dưới các hình thức xuất bản, triển lãm, biểu diễn truyền phát trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến thời điểm xét giải thưởng.

-Mỗi tác giả chỉ dự xét không quá 3 chuyên ngành.

-Không xét tác phẩm, công trình đang xảy ra tranh chấp về bản quyền tác giả hoặc có quyết định đình bản hoặc thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc tác phẩm, công trình của tác giả đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  3. Hồ sơ tham dự xét giải thưởng: Hồ sơ được lập thành 1 bộ, bao gồm:

a) Một bản đăng ký tác phẩm, công trình đề nghị xét giải thưởng Xuân Hồng về một chuyên ngành văn học, nghệ thuật có dán ảnh 4 x 6cm của tác giả hoặc đồng tác giả (theo mẫu ban hành kèm theo kế hoạch này).

b) Tác phẩm, công trình tham dự xét giải thưởng:

Loại hình văn học: các thể loại văn xuôi gồm tiểu thuyết, tập truyện ngắn, tập ký văn học, tập nghiên cứu lý luận phê bình văn học (không xét tản văn, tác phẩm hài, châm biếm) và thơ. Tác phẩm in thành sách gửi 5 bản/1 tác phẩm (không xét các bài in lẻ, các tuyển tập nhiều tác giả).

Loại hình nhiếp ảnh: đơn vị tính là ảnh đơn hoặc bộ ảnh nghệ thuật.

+ Ảnh đơn: khổ ảnh 30 x 45cm

+ Bộ ảnh nghệ thuật : từ 5-12 ảnh trở lên, khổ ảnh 30 x 45cm.

Mỗi tác giả dự xét tối đa 10 ảnh đơn và 3 bộ ảnh.

Loại hình âm nhạc: đơn vị tính là nhóm (kèm theo bản in ký âm gốc và băng (đĩa), số lượng 5 bộ).

+ Nhóm ca khúc: 4 ca khúc.

+ Nhóm ca khúc nghệ thuật (Romance): 3 ca khúc.

- Loại hình sân khấu: Thể loại bài ca vọng cổ.

Đơn vị tính là nhóm tác phẩm, mỗi nhóm 5 bài (kèm theo bản in lời và băng (đĩa), số lượng 5 bộ).

Loại hình mỹ thuật:

+ Thể loại tranh, mỗi tác giả đăng ký tối thiểu là 2 tác phẩm. Mỗi tác phẩm phải gửi 2 ảnh chụp cỡ 30cm x 45cm và tất cả phải là ảnh chụp từ thực tế, không sử dụng hình ảnh được tạo ra hoặc chỉnh sửa từ các phần mềm máy tính, ảnh không được ép plastic.

+ Thể loại điêu khắc, tượng: Mỗi tác giả đăng ký tối thiểu là 2 tác phẩm. Mỗi tác phẩm phải gửi 2 bộ ảnh cỡ 30cm x 45cm (mỗi bộ gồm một ảnh chụp tổng thể và 4 ảnh chụp 4 phía), ảnh không được ép plastic.

Lưu ý: Nếu được chọn vào vòng chung khảo, tác giả nộp tác phẩm về Hội VHNT tỉnh để Hội đồng chấm, chọn giải.

c) Bản sao có chứng thực quyết định khen thưởng hoặc giấy chứng nhận giải thưởng (nếu có).

Trong hồ sơ dự giải, các tác giả phải gửi thêm tài liệu liên quan để Hội đồng tham khảo (bằng chứng nhận giải thưởng, thông tin về thời gian, nơi công bố, các bài viết có liên quan đến tác phẩm dự giải).

   4. Hội đồng xét giải thưởng không hoàn trả các tác phẩm, công trình gửi tham dự xét giải thưởng, ngoại trừ bản gốc tác phẩm mỹ thuật. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh được quyền khai thác, tuyên truyền giới thiệu các tác phẩm dự giải và đạt giải thưởng (không nhằm mục đích kinh doanh).

5. Cơ cấu giải thưởng:

- Tác phẩm đạt giải thưởng Xuân Hồng được UBND tỉnh cấp Bằng khen và “Bằng chứng nhận” cho các tác giả và nhóm tác giả, kèm theo tiền thưởng của mỗi loại hình có cơ cấu giải thưởng như sau (riêng loại hình văn học có 2 bảng giải thưởng gồm văn xuôi và thơ).

a) Bảng giải thưởng: văn xuôi, âm nhạc, mỹ thuật:

- 1 giải Nhất: 15.000.000 đồng;

- 2 giải Nhì:   10.000.000 đồng/1 giải;

- 3 giải Ba:     7.000.000 đồng/1 giải;

b) Bảng giải thưởng nhiếp ảnh, thơ, bài ca vọng cổ:

- 1 giải Nhất: 13.000.000 đồng;

- 2 giải Nhì:    8.000.000 đồng/1 giải;

- 3 giải Ba:     5.000.000 đồng/1 giải;

* Giải đặc biệt: trị giá 30.000.000đ (giải đặc biệt dành cho tác phẩm văn học nghệ thuật nổi trội về nội dung và nghệ thuật, gây được tiếng vang trong đời sống văn học nghệ thuật cả nước);

- Tác giả đạt nhiều giải thưởng chỉ được nhận giải có mức thưởng cao nhất.

 - Ở một kỳ xét giải thưởng không nhất thiết phải có đủ số lượng giải thưởng như quy định trên.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận công trình, tác phẩm:

- Từ ngày ra thông báo xét giải thưởng đến trước ngày 30.4.2016.

- Hồ sơ gửi về Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, địa chỉ số 130 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh. Ngoài bìa ghi rõ: Hồ sơ tham dự giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ II năm 2016.

7. Thời gian xét chọn, công bố kết quả và tổng kết phát thưởng:

- Thời gian xét chọn tác phẩm đạt giải: từ tháng 5-6.2016.

- Thời gian công bố tác phẩm đạt giải: tháng 7.2016.
- Thời gian tổng kết phát thưởng: tháng 8.2016.

Hội đồng xét giải thưởng Xuân Hồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ XÉT GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT XUÂN HỒNG TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ II NĂM 2016

Kính gửi: Hội đồng xét Giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh.Họ và tên tác giả/ nhóm tác giả:.....................................................................................................................
Người đại diện (đối với nhóm tác giả):.............................................................................................................
Người đại diện hợp pháp của nhóm tác giả đã mất:
Bút danh:....................................................................................................................................................
Năm sinh:...............................................Dân tộc: ........................................................................................
Chuyên ngành: ............................................................................................................................................
Hiện đang công tác hoặc cư ngụ tại:................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................................................
Điện thoại: .............................................Email:.............................................................................................
Số tài khoản: ..........................................Ngân hàng:......................................................................................
Công trình, tác phẩm Văn học - Nghệ thuật đăng ký dự xét giải thưởng:

1. Tên tác phẩm/ công trình dự xét giải:
...................................................................................................................................................................
2. Thuộc loại hình/ thể loại:
...................................................................................................................................................................
3. Nơi công bố:
...................................................................................................................................................................
4. Thời điểm công bố:
...................................................................................................................................................................
Tôi xin cam kết tác phẩm, công trình này là do tôi sáng tác và chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả, thời gian công bố tác phẩm./.


Ngày.... tháng... năm 2016

Tác giả (nhóm tác giả)
Ký tên