Thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2021

23.10.2020
Nguyễn An
Nhằm xét và trao giải thưởng cho những tác phẩm, công trình tác phẩm về văn học, nghệ thuật có giá trị về con người, quê hương Tây Ninh; qua đó ghi nhận và biểu dương các tác giả đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật Tây Ninh. Nay Hội đồng xét Giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh (sau đây viết tắt là Giải thưởng Xuân Hồng) ban hành thể lệ Giải thưởng Xuân Hồng lần thứ III năm 2021 như sau:

Thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2021

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1Đối tượng dự giải:

- Tác giả, đồng tác giả (sau đây gọi chung là tác giả) là những người đang sống, làm việc trong và ngoài tỉnh; có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình (sau đây gọi là tác phẩm, công trình) về văn học nghệ thuật thuộc các chuyên ngành Văn học, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật và Văn nghệ dân gian có giá trị tốt viết về con người, quê hương Tây Ninh.  

- Người đại diện hợp pháp của tác giả đã mất. 

- Thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng xét Giải thưởng không được gửi tác phẩm dự xét Giải thưởng.

- Các tác giả đã đạt Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải nhất Giải thưởng VHNT Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ II/2016 không được tham gia gửi tác phẩm dự xét Giải thưởng lần III/2021.

2Điều kiện:

- Tác phẩm, công trình đã được công bố và sử dụng dưới các hình thức xuất bản, triển lãm, biểu diễn, truyền phát trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác kể từ ngày 01/06/2016 đến thời điểm xét giải thưởng.

- Mỗi tác giả chỉ được dự xét 02 chuyên ngành.

- Không xét tác phẩm, công trình đang xảy ra tranh chấp về bản quyền tác giả hoặc có quyết định đình bản hoặc thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc tác phẩm, công trình của tác giả đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Số lượng tác phẩm ở mỗi thể loại đưa vào xét phải đảm bảo từ 20 tác phẩm và 10 tác giả trở lên tham gia.

3. Tiêu chí xét chọn:

Tác phẩm, công trình tác phẩm văn học nghệ thuật phải đạt các tiêu chí sau:

a) Về nội dung tư tưởng: Tác phẩm, công trình bám sát đề tài con người và quê hương Tây Ninh, chủ đề tư tưởng rõ ràng, lành mạnh trong sáng, có tính giáo dục và giá trị nhân văn. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b)Về nghệ thuật: tác phẩm phải có giá trị, tính nghệ thuật thẩm mỹ; ưu tiên cho những tác phẩm có yếu tố sáng tạo cao, tìm tòi cái mới.

c) Tác động xã hội: ưu tiên tác phẩm đã có sức tác động tích cực đến đời sống xã hội.

4. Thể loại và Hồ sơ tham dự xét Giải thưởng:

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Một bản đăng ký tác phẩm, công trình đề nghị xét Giải thưởng Xuân Hồng về một chuyên ngành văn học, nghệ thuật có dán ảnh 4 x 6 cm của tác giả hoặc đồng tác giả (theo mẫu ban hành kèm theo Thể lệ này).

b) Tác phẩm, công trình tham dự xét Giải thưởng:

- Loại hình Văn học: các thể loại văn xuôi (gồm tiểu thuyết, tập truyện ngắn, tập bút ký văn học) và tập thơ. Số lượng: 01 tập tác phẩm/01 tác giả (nộp 05 bản/01 tập tác phẩm). Mổi tác giả có thể tham gia tối đa 02 thể loại (01 văn xuôi và 01 thơ).

 Không xét tản văn, tác phẩm hài, châm biếm.

Loại hình Nhiếp ảnh: ảnh nghệ thuật gồm ảnh đơn, bộ ảnh.

+ Ảnh đơn: khổ ảnh 30 x 30cm, 30 x 40cm, 30 x 45 cm. Nếu là ảnh dẹt (panorama) kích thước tối đa không quá 45cm

+ Bộ ảnh: từ 5-12 ảnh, khổ ảnh 30 x 30cm, 30 x 40cm, 30 x 45cm (ảnh phải được đánh số thứ tự) .

* Tất cả ảnh dự thi ở các thể loại không được: bo khung, viền ảnh và chử ký trên ảnh.

* Mỗi tác giả dự xét tối đa 05 ảnh đơn và 02 bộ ảnh.

Loại hình Âm nhạc: Thể loại ca khúc và ca khúc nghệ thuật (Romance). Đơn vị tính là nhóm tác phẩm.

+ Nhóm ca khúc: 04 ca khúc

+ Nhóm ca khúc nghệ thuật (Romance): 02 ca khúc.

* Bản in ký âm gốc và băng (đĩa), số lượng 5 bộ.

- Loại hình Sân khấu:Thể loại bài ca vọng cổ. Đơn vị tính là nhóm tác phẩm, mỗi nhóm 05 bài.

* Tác giả gửi bản in lời và băng (đĩa), số lượng 5 bộ.

- Loại hình Mỹ thuật: Gồm các thể loại: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc. Mỗi tác giả đăng ký tối thiểu là 02 tác phẩm. Mỗi tác phẩm phải gửi 01 ảnh cỡ 18cm x 24cm. Riêng đối với tác phẩm điêu khắc: gởi 04 ảnh chụp 4 góc độ khác nhau.

+ Hội họa: Một tác phẩm  hoặc 1 bộ tác phẩm có chiều nhỏ nhất 0,6m (60cm), tính cả khung.

+ Đồ họa: Một tác phẩm hoặc một bộ tác phẩm có chiều nhỏ nhất 0,2m (20cm) tính cả khung.   

+ Điêu khắc: Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm có kích thước nhỏ nhất không dưới 0,6m (60cm).

* Tất cả phải là ảnh chụp từ thực tế, không sử dụng hình ảnh được tạo ra hoặc chỉnh sửa từ các phần mềm máy tính, ảnh không được ép plastic.

Lưu ý: Nếu được chọn vào vòng chung khảo, tác giả nộp tác phẩm về Hội VHNT tỉnh để Hội đồng chấm, chọn giải.

Văn nghệ dân gian:

Các tác phẩm dân gian phải có nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, do cá nhân hoặc nhóm tác giả nghiên cứu, sưu tầm, ghi chép, biên khảo hoặc do các nghệ nhân thể hiện được xuất bản thành sách, băng đĩa hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với tác phẩm văn nghệ dân gian đơn lẻ phải có ít nhất 03 tác phẩm trở lên (đơn vị tính là Nhóm tác phẩm), bao gồm 01 trong các thể loại sưu tầm, nghiên cứu, biên khảo. Mỗi tác phẩm phải có từ 10 trang A4 trở lên, nội dung viết về Tây Ninh.

c) Bản sao có chứng thực Quyết định khen thưởng hoặc Giấy chứng nhận giải thưởng (nếu có).

Hồ sơ dự giải các tác giả phải gửi thêm tài liệu liên quan để Hội đồng tham khảo (bằng chứng nhận giải thưởng, thông tin về thời gian, nơi công bố, các bài viết có liên quan đến tác phẩm dự giải).

5Hội đồng xét giải thưởng không hoàn trả các tác phẩm, công trình gửi tham dự xét giải thưởng ngoại trừ bản gốc tác phẩm mỹ thuật.

Báo Tây Ninh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Sở Văn hóa; Thể thao và Du lịch; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh được khai thác, sử dụng các tác phẩm dự giải và đạt giải thưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị, ghi rỏ nguồn và được sự đồng ý của tác giả.

II. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Tác phẩm đạt Giải thưởng Xuân Hồng được UBND tỉnh tặng Bằng khen và "Bằng chứng nhận" cho các tác giả và nhóm tác giả, kèm theo tiền thưởng của mỗi loại hình có cơ cấu giải thưởng như sau (riêng loại hình văn học có 2 bảng giải thưởng gồm văn xuôi và thơ).

a) Bảng giải thưởng văn xuôi (gồm tập tiểu thuyết, tập truyện ngắn, tập bút ký văn học), âm nhạc, mỹ thuật, văn học dân gian.

- 01 giải nhất:   20.000.000 đồng;

- 02 giải nhì:     15.000.000 đồng/1 giải;

- 03 giải ba:       10.000.000 đồng/1 giải;

b) Bảng giải thưởng nhiếp ảnh, thơ, bài ca vọng cổ:

- 01 giải nhất:   18.000.000 đồng;

- 02 giải nhì:     12.000.000 đồng/1 giải;

- 03 giải ba:        8.000.000 đồng/1 giải;

- Giải đặc biệt: trị giá 40.000.000 đồng (giải đặc biệt dành cho tác phẩm văn học nghệ thuật nổi trội về nội dung và nghệ thuật, gây được tiếng vang trong đời sống văn học nghệ thuật cả nước).

2. Mỗi tác giả chỉ được nhận 01 giải thưởng ở 01 thể loại tham dự xét giải.

3. Ở một kỳ xét giải thưởng không nhất thiết phải có đủ số lượng giải thưởng như quy định trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1Thời gian, địa điểm tiếp nhận công trình, tác phẩm:

- Từ ngày ra thông báo xét Giải thưởng đến 15 giờ ngày 05/02/2021.

- Hồ sơ gửi về Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh địa chỉ số 130 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2 Thành phố Tây Ninh. Ngoài bìa ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2021.

- Điện thoại liên hệ: Văn phòng: 0276.3813774

2. Thời gian xét chọn, công bố kết quả và tổng kết phát thưởng:

2.1 Thời gian xét chọn tác phẩm đạt giải: từ tháng 3-4/2021.

2.2 Thời gian công bố niêm yết công khai, lấy ý kiến: dự kiến từ ngày 26/4/2021.

2.3 Thời gian công bố tác phẩm đạt giải: dự kiến trung tuần tháng 05/2021.

2.4 Thời gian tổng kết phát thưởngdự kiến cuối tháng 05/2021.