Thể lệ Triển lãm Mỹ thuật chủ đề "Non nước xứ Thanh"

11.08.2023
P.V
Triển lãm góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045"; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Triển lãm cũng là dịp để họa sĩ, các nhà điêu khắc Thanh Hóa công bố những sáng tác mới tiêu biểu về vùng đất con người xứ Thanh tới xã hội và công chúng yêu mỹ thuật.

Thể lệ Triển lãm Mỹ thuật chủ đề "Non nước xứ Thanh"

Đối tượng tham gia triển lãm là tác giả, nhóm tác giả sáng tác mỹ thuật trong cả nước.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả gửi tham gia triển lãm không quá 03 tác phẩm. Thời gian sáng tác từ ngày 01/01/2020 đến ngày dự triển lãm. Các tác giả gửi ảnh chụp tác phẩm (13cm x 18cm) về Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa trước ngày 10/11/2023.

Nội dung tác phẩm là những nét đẹp về quê hương và con người tỉnh Thanh Hóa. Tác phẩm dự thi phải có khung bo, trong đó tác phẩm hội họa có kích thước không nhỏ hơn 50cm x 70cm, không lớn hơn 200cm x 200cm; tác phẩm đồ họa kích thước không nhỏ hơn 20cm x 30cm, không lớn hơn 200cm x 200cm; tác phẩm điêu khắc có chiều cao không quá 200cm (kể cả bệ) chiều rộng không quá 150cm; tác phẩm nghệ thuật sắp đặt chiều cao không quá 200cm (kể cả bệ) chiều rộng không quá 200cm; tác phẩm video Art không quá 50inch, gửi kèm thuyết minh nội dung tác phẩm. 

Các tác giả, nhóm tác giả đăng ký tham dự triển lãm chuẩn bị sẵn 01 phong bì có dán sẵn tem thư ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của tác giả, nhóm tác giả.

Nơi nhận tác phẩm: Trung tâm Triển lãm, Hội chợ, Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa (Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa), Đại lộ hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ban Tổ chức sẽ trao 10 giải thưởng gồm 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 04 giải Khuyến khích trong đó giải A trị giá 20.000.000đ.

Dự kiến triển lãm và trao giải ngày 09/12/2023.