Thi sáng tác ca khúc về đề tài DTTS, miền núi năm 2020

02.06.2020

Thi sáng tác ca khúc về đề tài DTTS, miền núi năm 2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi năm 2020. Cuộc thi nhằm tạo môi trường, điều kiện cho các tác giả, nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo những tác phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa miền núi, dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào văn nghệ quần chúng. Từ đó, phát hiện bồi dưỡng tài năng, khuyến khích phong trào sáng tác nghệ thuật về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là âm nhạc.


Đối tượng tham gia dự thi là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong toàn quốc, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc đều có quyền gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

Nội dung của tác phẩm phản ánh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ca ngợi tình đoàn kết, những thành tựu, đổi mới trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi; khuyến khích những sáng tạo trên chất liệu và âm hưởng dân ca của các dân tộc thiểu số. Đặc biệt các tác phẩm dự thi cần có sức lan truyền sâu rộng trong đời sống của đồng bào miền núi, vùng dân tộc thiểu số vì dựa trên cơ sở kết quả cuộc thi Ban tổ chức sẽ lựa chọn những ca khúc đạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền.

Cuộc thi "Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020" sẽ có 2 Giải Nhất, mỗi giải thưởng có giá trị lên tới 25 triệu đồng. Lễ tổng kết, tổ chức trao giải thưởng dự kiến diễn ra vào tháng 11/2020 tại Hà Nội.

Tác phẩm tham gia cuộc thi có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ban Tổ chức nhận các tác phẩm dự thi từ sau khi phát động đến hết ngày 30/9/2020 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi bài qua đường Bưu điện).

Minh Khuê