Thông báo Tổ chức cuộc thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương

17.06.2024
P.V
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương vừa gửi công văn số 736/SVHTTDL-QLVHGĐ đề nghị hỗ trợ thông báo, tuyên tuyền và tham gia Cuộc thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương.

Thông báo Tổ chức cuộc thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương

Cuộc thi nhằm chọn ra bộ nhận diện chính thức mang tính biểu tượng, đặc trưng về địa lý, kinh tế, văn hóa - xã hội và con người Bình Dương trong tiến trình phát triển; góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, giới thiệu, quảng bá đậm nét bản sắc của Tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phát huy tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tỉnh tham gia sáng tác, thiết kế, sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc Bình Dương; khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, thành tựu kinh tế – xã hội của Tỉnh cho các tầng lớp Nhân dân.

Cuộc thi được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; đảm bảo khách quan, đánh giá đúng chất lượng của các tác phẩm dự thi; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả. Sau cuộc thi chọn được biểu trưng, linh vật biểu tượng, bộ sản phẩm quà tặng và ảnh đẹp mang tính nhận diện về Bình Dương để sử dụng trên các ấn phẩm, vật phẩm, làm quà tặng trong hoạt động đối nội, đối ngoại của Tỉnh và tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Bình Dương.

1. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo các thể loại gồm:

– Thể loại 1: Thiết kế biểu tượng (logo) tỉnh Bình Dương.

– Thể loại 2: Thiết kế linh vật của tỉnh Bình Dương.

– Thể loại 3: Thiết kế quà tặng của tỉnh Bình Dương.

Thể loại 4: Ảnh đẹp tỉnh Bình Dương.

2. Đối tượng dự thi

– Tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tỉnh có khả năng và nguyện vọng tham gia cuộc thi (trừ thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật, Tổ thư ký và Tổ giúp việc).

– Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân tự do hoặc theo nhóm.

–Không hạn chế độ tuổi thí sinh tham gia thi; trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện theo quy định pháp luật.

3. Thời gian

– Từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2023: Xây dựng, triển khai kế hoạch, thể lệ; thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật cuộc thi.

– Từ tháng 11/2023 đến ngày 15/3/2024: Phát động cuộc thi và tiếp nhận tác phẩm dự thi.

– Từ ngày 15/3/2024 đến ngày 15/4/2024: Tổ chức chấm điểm, bình chọn tác phẩm dự thi.

–Thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi đến hết ngày 30/9/2024.

4. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Địa chỉ: Tầng 12B, tháp A, tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743822403, Email: cuocthithietkebonhandienbd@gmail.com