Tình yêu – Thơ Huy Hạnh

11.01.2018

Có thể
Chết vì yêu
Dẫu đôi khi cũng chỉ là bọt bể


Dẫu đôi khi
Chỉ là giọt mưa thôi
Mà xót xa đến thế
Nôn nao câu thơ gọi về

Tình yêu – Thơ Huy Hạnh

Dẫu đôi khi xa rồi

Mới thấy bơ vơ

Mới tấy lòng hoang mạc

Để môi hồng khao khát

Lời ca vụng dại buồn 


H.H