Tổ Quốc - Tường Huy

04.08.2014
...

Tổ quốc Việt Nam

Bốn ngàn năm văn hiến

Tổ quốc ta

như rồng thiêng ở biển

Từ thuở Hùng Vương

Vùng vẫy Thái Bình Dương

...

 Tổ Quốc - Tường Huy

Cha tôi

Vẫn thường dạy tôi:

Hãy cùng Cha

mãi yêu Tổ quốc này

Tổ quốc Việt Nam

Bốn ngàn năm văn hiến

Tổ quốc ta

như rồng thiêng ở biển

Từ thuở Hùng Vương

Vùng vẫy Thái Bình Dương

Uy linh bất khuất

Ngẩng đầu lên phương Bắc:

Hiên ngang

Quẫy đuôi về phương Nam :

Kiêu dũng!

Ưỡn ngực ra biển Đông:

Dậy sóng

Rồng thiêng

 

Tổ quốc Việt Nam

Bốn nghìn năm

chưa chịu khuất phục bao giờ

 

Sáng hôm nay

Nghe tin lũ giặc điên cuồng

Cắm cọc vào lòng đất nước

Chúng đòi hút

sinh khí rồng thiêng!

 

Tôi không thể ngồi yên

 

Tổ Quốc

Tôi lắng nghe

Tiếng cha ông ngày trước

Tiếng trống trận Đống Đa dồn dập

Tiếng đoàn quân đi rầm rập!

Tiếng gươm khua

Trên ải Chi Lăng

Tiếng hò dô ta

Cắm cọc Bạch Đằng

Tiếng đạn réo

Điện Biên Phủ

Ở trong tôi, giờ đây

Dồn tụ

Hai chữ Việt Nam!

 

Tổ Quốc thiêng liêng

Tôi không thể ngồi yên.

 

7/ 5/ 2014

T.H