Trên sân ga – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

10.09.2018

Con tàu hút xa

em lùi lũi với vô hình

tiếng rít đường ray như xuyên tim

trơ vơ đường vắng

một mình em...

Trên sân ga – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

Nẻo về không anh sao dài quá

thời gian loãng chẳng bóng chim tìm bạn

chợt thất thần tiếng gió thở than

và em

một mình giữa lặng câm

 
N.N.T.D