Từ Trường Sa - Đặng Huy Giang

28.05.2014
...

Tôi mang về một cái bắt tay rất lính

Một cái choàng vai rất lính

Và hình bóng một ngọn hải đăng mang dáng dấp một cái nhìn

Những cặp mắt mở to trong đêm

Đắm đắm sáng ở vùng mắt bão.

..

Từ Trường Sa - Đặng Huy Giang


Tôi không mang về một vỏ ốc nhỏ

Từ Trường Sa.

 

Tôi không mang về một mảnh san hô nhỏ

Từ Trường Sa.

 

Tôi không mang về một quả bàng vuông nhỏ

Từ Trường Sa.

 

Tôi muốn tất cả mãi vẹn nguyên ở đó.

 

Tôi mang về một cái bắt tay rất lính

Một cái choàng vai rất lính

Và hình bóng một ngọn hải đăng mang dáng dấp một cái nhìn

Những cặp mắt mở to trong đêm

Đắm đắm sáng ở vùng mắt bão.

 

Đ.H.G

Nguồn: vanvn.net