Tuổi bốn mươi – Thơ Hoàng Hoa

09.09.2017

Bốn mươi em vẫn một mình

Tóc xanh này thưở bình minh đâu rồi

Bốn mươi lòng cứ bồi hồi

Vàng phai hoa cúc, rối bời nhân duyên

Tuổi bốn mươi – Thơ Hoàng Hoa

Bốn mươi nào đã bình yên

Chợt thương, chợt ghét, chợt yêu, chợt buồn

Bốn mươi cuồng nộ mưa tuôn

Chòng chành bể biếc cánh buồm phôi pha

Bốn mươi lòng hóa vị tha

Nam mô di Phật nhẩn nha sân  chùa

Bốn mươi như gió trở mùa

Nghĩ thương cho mẹ mơ lời : Ngoại ơi!

Bốn mươi tuổi quá nửa đời

Chập chờn mê thức gọi mời trước sau.

 

H.H