Tuyết - Bùi Công Minh

22.01.2014

Những bông tuyết tan biến một cách vô tư

Chúng sẽ hóa thành dòng nước ấm khi mùa xuân đến

Nhưng con người không thể tan biến một cách dễ dàng

Gánh nặng sống

Trong kiếp luân hồi

Anh biến đi ở đầu này

Lại phải trồi lên ở đầu kia

Để gánh lấy bao chuyện đời tuế toái

Tuyết - Bùi Công Minh


Ở đây

Chỉ những bông tuyết là vô tư

Chúng nhởn nhơ bay lượn

Thỉnh thoảng đậu vào bậc cửa sổ

Rồi tự mình tan biến

 

Chỉ những con người là bận rộn và âu lo

Nhịp sống ầm ào hối hả

Ga tàu điện ngầm như chảo sôi

Những dòng người như đàn kiến nối đuôi

Trong kiếp luân hồi

Mất hút đi, tan biến ở đầu bên này

Nhưng rồi lại hiện ra ở đầu kia

Rồi lại một lần nữa trồi lên mặt phố

Lại đi, những bước đi

Tất bật.

 

Những bông tuyết tan biến một cách vô tư

Chúng sẽ hóa thành dòng nước ấm khi mùa xuân đến

Nhưng con người không thể tan biến một cách dễ dàng

Gánh nặng sống

Trong kiếp luân hồi

Anh biến đi ở đầu này

Lại phải trồi lên ở đầu kia

Để gánh lấy bao chuyện đời tuế toái

 

 

Kìa những bông tuyết vô tư nhởn nhơ bên vai người.

 

                                                                

                                                          Xứ Tuyết, 12.2013

                                                              B.C.M