Về phía những căn nhà – Thơ Vô Biên

22.02.2013

Khói bay

trong tận cùng xa vắng

lục tung trí nhớ

mùa đã xa

quá khứ là cơn gió

xô dạt thời gian

Về phía những căn nhà – Thơ Vô Biên

Chỉ còn

tiếng gõ của đêm

chia đều về phía mọi căn nhà

nơi mỗi cánh cửa mở ra

có từng nỗi đợi chờ

người trở về từng ngày

trong ngôi nhà có ô cửa đời mình

(ô cửa chật hẹp một đời không qua hết)

 

Cầm trên tay đóa hoa hình trái tim

cắm vào bình đêm

đặt cược niềm hạnh phúc

nhịp đập thời gian

khói bay mù xa vắng

phía mỗi căn nhà chúng ta

cánh cửa mãi đợi chờ.   

            

                                                                                         Rút từ tập: Đà Nẵng – Thơ 1997 – 2012