Vô thường – Thơ Nghi Thảo

24.07.2017

Giữa chiều gió lạc bơ vơ

trên đồi con nắng xác xơ bời bời

ca dao xưa nặng một lời

phải duyên phải nợ thành đời của nhau

Vô thường – Thơ Nghi Thảo

ai xui vôi bạc trắng phau

bệch vào trầu quẩn thêm cau ra dòng

 

đem duyên mà trải ra đồng

cỏ thơm quyện lấy ngọt nồng rì xanh

 

đem nợ gieo thành mong manh

nhe tựa như khói tan tành chiều sương

 

nợ duyên buộc lấy yêu thương

cho em về với vô thường cùng anh.

 

N.T