Với núi - Nguyễn Hải Lý

10.02.2014
...

Nỗi nhớ nhưng nhức ngày đêm

Nhớ nào cho em

Nhớ nào cho núi

Đi về phía tim mình gọi

Bỏ lại tiếng cười sau lưng

Nghe mùi của núi mang mang trong chiều

Thương tóc em ngỡ ngàng

...

Với núi - Nguyễn Hải Lý

Tóc em vương mùi của núi

Mùi của cây cỏ vô tư

Của con chim có đôi cánh rộng

Ngày ngày thả những thanh âm bát ngát say lòng

 

 

Ta ngồi gỡ cỏ may ký ức

Biết có kịp mùa

Cỏ may dày

Ngày tháng già nua…

Núi còn xanh suối tóc

Còn thơm ngát tiếng chim

Còn chờ hò hẹn

 

 

Rét quấn mưa phùn giục giã

Nỗi nhớ nhưng nhức ngày đêm

Nhớ nào cho em

Nhớ nào cho núi

 

 

Đi về phía tim mình gọi

Bỏ lại tiếng cười sau lưng

Nghe mùi của núi mang mang trong chiều

Thương tóc em ngỡ ngàng

 

Biết nói gì với vết mòn lưng núi…

 

N.H.L