Bài ca xanh - Thơ Phan Tuy An

19.02.2015

Những dãy phố xúm xít nhau đen kịt

Bối rối cánh trắng bồ câu

Lượn vòng trên những mái nhà cũng đen một màu

Bức tường giơ tay

Bốn phía bao vây

bồ câu cánh trắng vút lên cao

Thành bầu trời xanh

Bài ca xanh - Thơ Phan Tuy An


Những đứa trẻ vẫy tay

Cười đùa chuyển mình vỗ cánh

Lên trời...

Mỗi đứa là một nốt nhạc

Những đứa trẻ là bài ca xanh

Hòa sắc xanh...

Bầu trời xanh...

P.T.A